Общи условия

Общи условия за приемане и доставяне на куриерски пратки

 1. Заявка за пратка се приема на посочения в сайта телефон.
 2. Опаковка на пратка е отговорност на подателя. Те трябва да бъде надеждна и достатъчна, за да издържи претоварване и превоз, осигуряваща максимална защита от увреждане на съдържанието, както на самата пратка, така и другите пратки. CD TRANSPORT BG Ltd може да осигури опаковка на Вашата пратка срещу заплащане.
 3. CD TRANSPORT BG Ltd предоставя услугата „ Обявена Стойност “. При обявяването на стойността на пратката, подателят задължително представя удостоверяващ документ (фактура или стокова разписка), данните на който се записват от куриера. Приема на пратка с обявена стойност се извършва като в присъствието на подателя, куриера е направил оглед на стоката за видими дефекти и счупвания и е установил изправността на стоката. Копие от удостоверяващия документ остава в офиса, приемащ пратката с обявена стойност. Пратки с обявена стойност се приема само с надеждна и достатъчна опаковка.
 4. За пратки без или недостатъчна опаковка CD TRANSPORT BG Ltd не носи отговорност при констатирани щети или изгубени вещи.
 5. За плащане на застраховка Изпращача е длъжен да предостави всички нужни документи, удостоверяващи реална стойност на пратката. 
 6. Доставка час приоритет важи само за големите населени места в България (за повече информация www.cdtrasportbg.com). 
 7. За изгубени и счупени пратки без застраховка CD TRANSPORT BG Ltd изплаща еднократно сумата от 25 GBP.
 8. Всяка пратка се проверява от служител на CD Transport BG Ltd за забранени за пренасяне предмети и вещи.

Забранени за пренасяне предмети и вещи

 1. Наркотични, упойващи, психотропни, силно действащи и отровни вещества.
 2. Превозването на алкохол, цигари и тютюн е абсолютно забранено ,подлежат на конфискуване и CD TRANSPORT BG Ltd Не носи отговорност.
 3. Оръжие, взривни, запалителни или други вещества или предмети.
 4. Предмети и вещества, които представляват опасност за живота и здравето на куриера или други лица, или могат да замърсят или да повредят други пратки.
 5. В куриерските пратки няма право да се поставят монети, банкноти, платина, злато, сребро, обработени или необработени скъпоценни камъни и други ценни предмети.

Срокове на доставка на пратките

 1. CD TRANSPORT BG Ltd Доставя всяка пратка в срок, при вярно и пълно заявени данни на подателя-Име, тел.номер, точен адрес на подателя. 
 2. За стандартна куриерска услуга срока за доставка е от 7 до 10 работни дни от датата на тръгване на курса.
 3. За населени места от Втора и Трета Зона – срокът за доставка е по график на обслужване.
 4. За населени места извън тарифата на CD TRANSPORT BG Ltd – срокът и условията за доставка са посочени в тарифата на CD TRANSPORT BG Ltd.
 5. CD TRANSPORT BG Ltd гарантира опазване тайната на кореспонденция на потребителите, включително и данните на получателите, както и вида и съдържанието на пратките.
 6. CD TRANSPORT BG Ltd се освобождава от отговорност за щети, неустановени от получателя в момента на получаване на пратката, в присъствието на куриера.
 7. CD TRANSPORT BG Ltd се освобождава от отговорност за всяко забавяне или невъзможност за изпълнение на задълженията си, ако това изпълнение е възпрепятствано или забавяно от причини, породени от непреодолими природни явления, стачки, бунтове война, които се установяват от съответните компетентни органи.
 8. CD TRANSPORT BG Ltd не отговаря за претърпени непреки щети и нереализирани печалби, поради повреждане, загуба, ограбване, унищожаване или забавяне на доставката на пратки.
 9. С тези Общи условия на договора между CD TRANSPORT BG Ltd и неговите потребители се уреждат условията и реда за предоставяне на неуниверсални пощенски услуги.
 10. С подписа си върху товарителницата на CD TRANSPORT BG Ltd, ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че е запознат с тези Общи условия и е съгласен със съдържанието им

CD Transport предоставя професионални куриерски услуги между България и Великобритания. 

Контакти